Tidsskriftet Fynsk Natur er som blad udkommet fra 1986, hvor bladet blev startet af Poul Henrik Harritz. Ideen bag bladet var at skabe et forum for fynske naturforeninger. Som trykt medie er bladet fortsat til 2005, hvor omkostningerne pga. bortfaldet af portostøtten blev for store. Fynsk Natur er derfor ophørt med at udkomme på tryk. Det er dog stadig vores mening at fortsætte på internettet, da vi stadig mener at vi har noget på hjerte.

Fynsk Natur bringer såvel større artikler om dyr og planter fra det fynske område som mindre meddelelser. Desuden bringer bladet anmeldelser, hvor det skønnes, at udgivelserne har særlig betydning for det fynske område.
Hvert nummer indeholder naTURprogrammet, hvor de tilknyttede foreninger annoncerer deres ture eller foredrag.

Bladets spalter er åbne for alle, der har noget på hjerte ang. naturen på Fyn; elektroniske bidrag til bladet kan sendes til Fynsk Natur

februar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Foreningernes aktiviteter
x Kun én aktivitet
Flere aktiviteter samme dag